دانشگاه پیام نور علاوه بر پذیرش از طریق کنکور سراسری به شیوه فراگیر نیز در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و فرآیند آن به این‌ صورت است که با توجه به رشته تحصیلی انتخابی متقاضی ، دروس ترم اول کارشناسی ارشد ( 3 یا 4 درس) و منابع  امتحانی مشخص به دانشپذیر ارائه شده و سپس از همین دروس، امتحانی نظیر امتحانات پایان ترم دانشگاه از 20 نمره و فاقد نمره منفی، گرفته شده و بعد از موفقیت دانشپذیر در آن، به عنوان دانشجوی ترم دوم وارد دانشگاه پیام نور شده و  تعداد واحدهای گذرانده شده از کلیه واحدهای درسی کسر می گردد.