سه انتصاب جدید در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

بدون دیدگاه

طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر تقی زاده ریاست عالیه دانشگاه پیام نور و به پیشنهاد معاونت فرهنگی و دانشجویی؛ سرپرست اداره کل امور دانشجویان، سرپرست گروه برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و سرپرست امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه منصوب شدند.

 در این احکام دکتر حامد عباسی آقاملکی به عنوان سرپرست اداره کل امور دانشجویان، آقای ولی الله مهدوی فر به عنوان سرپرست گروه برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی منصوب شدند.

همچنین آقای ناصر صادقیان با حفظ سمت قبلی به عنوان سرپرست جدید اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر منصوب شد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.