داوطلبان فراگیر در صورت قبولی و کسب نمره حدنصاب  از ترم دوم تحصیلی به تحصیل خود ادامه خواهند داد و از استرس سنگین کنکور به دور بوده و تنها باید 4 تا 6 کتاب مرجع امتحان را مطالعه نماید و نسبت به دانشجویان سراسری که باید از ترم اول شروع به تحصیل نمایند یک ترم تحصیلی جلو تر هستند.داوطلبان سراسری که در آزمون ارشد سراسری در پیام نور قبول می شوند بایستی از ترم اول شروع به تحصیل نموده و دروسی که دانشجویان فراگیر در دوره دانشپذیری  گذرانده اند را اخذ کرده و پاس نمایند.