در زیر به تعدادی از مزایای طرح فراگیر اشاره  می گردد:
  • امکان برگزاری آزمون و امتحانات پایان ترمدر محل سکونت داوطلب
  • اعطای مدرک رسمی و قابل ترجمه، دولتی و مورد تأیید وزارت علوم
  • صدور معافیت نظام وظیفه پس از قبولی در دوره دانشپذیری
  • انتخاب آزادانه رشته دانشگاهی بدون توجه به مدرک کارشناسی
  • عدم نیاز به حضور در کلاس
  • عدم ذکر عنوان فراگیر روی مدرک ارایه شده توسط دانشگاه پیام نور
  • عدم وجود محدودیت سنی برای شرکت کنندگان در طرح فراگیر
  • هزینه تحصیل کمتر در این دانشگاه در مقایسه با دیگر دانشگاه‌هایی که شهریه دریافت می‌کنند
  • امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر(دکترا)