ارائه روشی نوین برای افزایش دقت نتایج ارتعاشات تیرهای خمیده به کمک تحلیل ایزوژئومتریک

بدون دیدگاه

عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری در تحقیق مشترکی که با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه پاویا ایتالیا و پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته، روشی نوین برای افزایش دقت نتایج ارتعاشات تیرهای خمیده به کمک تحلیل ایزوژئومتریک ارائه کردند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه حکیم سبزواری، تیرهای خمیده نقش مهمی در سازه های مدرن امروزی مانند پل ها و سقف ورزشگاه ها دارند.
دکترسیدعلی هاشمیان عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری درخصوص دستاورد دیگری خود، به افزایش دقت مدلسازی پدیده چگالش در توربیهای بخار و تطابق بهتر با نمونه های عملی به کمک روش ایزوژئومتریک اشاره کرد.
همچنین لینک دسترسی به دو مقاله مذکور که هر دو در نشریه های ۱۰ درصد برتر به چاپ رسیده اند، https://doi.org/10.1016/j.cma.2019.112705 و
https://doi.org/10.1016/j.camwa.2019.09.025 می باشد.
این عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری در ادامه از همکاری پژوهشی خود با دانشگاه باسک کانتری در اسپانیا و دانشگاه های پاویا و فلورانس در ایتالیا خبر داد و گفت: این همکاری‌ها در زمینه فرآیندهای ماشین کاری، تحلیل ارتعاشات سازه ها، و عملکرد توربین های بخار می‌باشد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.