مهلت ثبت نام

11 تیر

ظرفیت

0
ظرفیت تکمیل

شهریه دوره

3.210.000 تومان

گرایش ها

  • مدیریت بازاریابی ورزش

ثبت نام و تکمیل اطلاعات

معرفی رشته و آینده شغلی

معرفی رشته:

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، مجموعۀ یافته های علمی در حوزۀ مدیریت و سازمان است. در این رشته دانشجویان پس از فراگرفتن دانش مدیریت و کسب تجارب مدیریت، متخصصین ارزنده ای خواهند شد که می توانند نقش مهمی در اداره امور سازمان های ورزشی ایفا کنند.

آینده شغلی:

بازار کار رشته مدیریت ورزشی، همانگونه که از اسمش مشخص است در مواردی است که نقش مهمی در برنامه ریزی برای بازاریابی رویدادهای ورزشی و انجام خدمات بازاریابی ورزشی در باشگاه ها دارند. علاوه بر این مدیریت ورزشی، توانایی مدیریت شرکت های بازاریابی ورزشی را دارا است.